شرح وظايف مديريت آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري استان

 

1ـ مطالعه و بررسي به منظور شناسايي نيازهاي پژوهشي خاص استان با هماهنگي معاونت­ها و مديريت­هاي سازمان مديريت و برنامه­ريزي استان.

2ـ انجام مطالعات و پژوهش‌هاي ارجاعي از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان و ساير دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني ترجيحا با رويكرد برون سپاري به مراكز واجد صلاحيت.

3ـ راهبري و انجام مطالعات و امور پژوهش، فناوري و آينده نگري در سطح دستگاه­هاي اجرايي مستقر در استان با تاكيد بر بهره­برداري حداكثري از منابع موجود (­ها و پژوهشگاه­ها و... ) براي حل مسائل استان در چارچوب سياست­هاي ابلاغي از سازمان مديريت و برنامه­ريزي كشور و استان.

4ـ همكاري با مركز آموزش و پژوهش­هاي توسعه و آينده نگري در سطح ملي.

5ـ همكاري و مشاركت آموزشي و پژوهشي با معاونت­ها و مديريت­هاي سازمان مديريت و برنامه­ريزي استان شامل معاونت­هاي هماهنگي برنامه و بودجه، توسعه مديريت و منابع انساني، مديريت فني واجرائي، انجمن­هاي تخصصي و صاحب نظران استان و شوراي نظارت استان در امور تدوين برنامه­هاي بلند مدت توسعه و ميان مدت و كوتاه مدت و  مطالعات آمايش سرزمين استان و برنامه­هاي تحول اداري و مديريت منابع انساني و امور فني و اجرائي و .....

6ـ تلاش در جهت جلب همكاري صاحب نظران و انديشمندان علمي در سطح استان و كشور.

7ـ ارائه نتايج پژوهش انجام شده به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها و كشور و ساير مؤسسات يا سازمان‌هاي متقاضي به منظور استفاده از نتايج پژوهش­ها.

8ـ مطالعه و بررسي نيازهاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان و مديران دستگاه­هاي دولتي و عمومي مستقر در استان (مطابق نيازهاي استان) و پيشنهاد جهت تصويب و اجراي آنها پس از ابلاغ توسط رئيس سازمان مديريت و برنامه­ريزي استان.

 برنامه ريزي و اجراي توانمند سازي منابع انساني دستگاه­هاي دولتي و عمومي مشمول بند 5 قانون مديريت خدمات كشوري از طريق آموزش ضمن خدمت كارمندان دستگاه­هاي اجرائي مستقر در استان و ارزشيابي دوره­ها و اجراي سياست­ها و خط مشي­هاي آموزش كارمندان آنها بر اساس سياست­هاي اعلام شده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و استان و مركز آموزش و پژوهشهاي توسعه و آينده نگري كشور.

10ـ برنامه­ريزي و اجراي برنامه­هاي سالانه آموزش­هاي كوتاه­مدت در زمينه سامانه آموزش مديران دستگاه­هاي اجرايي مستقر در استان .

11ـ برنامه­ريزي و اجراي برنامه­هاي سالانه آموزش­هاي كوتاه مدت در زمينه آموزش شغلي و فرهنگي اجتماعي.

 12ـ برنامه­ريزي و اجراي برنامه­هاي سالانه آموزش­هاي كوتاه­مدت در زمينه آموزش توجيهي بدوخدمت كاركنان جديدالاستخدام.

13ـ بررسي، تائيد و نظارت بر مراكز و موسسات خصوصي متقاضي برگزاري آموزش­هاي ضمن‌‌خدمت كاركنان دولت در استان در چارچوب سياست­هاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه­ريزي كشور (اعتبار سنجي).

 14ـ همكاري در ارزيابي، اثر بخشي دوره هاي آموزشي با دستگاه­هاي اجرايي استان.

15ـ ارائه پيشنهاد به منظور اصلاح و بازنگري محتوا و سر فصل دوره­هاي آموزشي مصوب به مبادي ذيربط و پيشنهاد دوره­هاي جديد مورد نياز استان.

16ـ همكاري با موسسات غير دولتي داراي مجوز در زمينه صدور گواهينامه دوره­هاي آموزشي برون‌سپاري شده و امكان تعامل و استفاده از امكانات سخت افزاري و نرم افزاري اين موسسات در برگزاري دوره­هاي ضمن خدمت كارمندان دستگاه­هاي اجرائي بر اساس تفاهمات في­مابين.

17ـ  انجام نظارت بر حسن اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان و اعلام نتيجه به مبادي ذيربط.

18ـ اقدام براي جذب استادان توانمند براي تدريس در دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و ايجاد بانك اطلاعات اساتيد در سطح استان.

19ـ ارائه پيشنهاد و انجام همكاري در اجراي ميزگردها ، سمينارها و گردهمائي­هاي خاص استان در سطح ملي با مراجع ذيربط و اجراي ميزگردها ، سمينارها و گردهمائي­هاي علمي و پژوهشي استان با ابلاغ رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان.

20ـ  تهيه و ارائه گزارش­هاي مورد نياز سازمان مديريت و برنامه­ريزي كشور در خصوص آموزش و توانمند سازي منابع انساني و پژوهش‌هاي كاربردي

21ـ نظارت بر حسن اجراي كليه برنامه­ها و فعاليت­هاي آموزشي (ضمن خدمت كارمندان دولت) و پژوهشي كه در سطح استان در حال اجرا مي باشد.