چاپ        ارسال به دوست

دوره آموزشي تهيه و تظيم گزارشات آماري برگزار مي‌شود.

دوره تهيه و تظيم گزارشات آماري به مدت 12 ساعت برگزار مي‌شود.

مدیریت آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان قم دوره آموزشي تهيه و تظيم گزارشات آماري به مدت 12 ساعت از سري دوره‌های آموزشي شغلی ويژه رشته‌های شغلی آمار موضوعی را به شرح جدول ذيل برگزار مي‌نمايد، دستگاه‌هاي اجرايي استان مي‌توانند نسبت به معرفي و ثبت نام كاركنان مشمول اقدام نمايند

موضوع

روز  برگزاري

تاريخ برگزاري

ساعت

مكان

آموزش

­دوشنبه

1398/7/1

16 الي 20

خيابان 19 دی بين كوچه 49 و 51 ـ  مركز علوم انساني جهاد دانشگاهي

چهارشنبه

1398/7/3

شنبه

1398/7/6

آزمون

­سه شنبه

1398/7/9

14

 

مدارك و شرايط لازم براي ثبت نام:

ارسال معرفي‌نامه براي متقاضيان شركت در دوره با ذکر نام و نام خانوادگی، و کد ملی متقاضی و نام دوره.

اين دوره از سري دوره‌های شغلی ويژه رشته‌های شغلی آمار موضوعی می­باشد. لذا مسئوليت معرفي افراد غير مشمول برعهده‌ی دستگاه معرفی کننده خواهد بود.

واريز شهريه دوره براي هر نفر به مبلغ 828000 ريال به حساب شماره 2170453502008 نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي قم به نام خزانه تمرکز وجوه اختصاصی سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان قم.

حضور دركليه جلسات دوره،آزمون پايان دوره، و كسب حداقل 60% امتياز آزمون الزامي و شرط صدور گواهينامه مي‌باشد.

تاخير يا تعجيل بيش از 15 دقيقه يك جلسه غيبت محسوب و موجب حذف فراگير از دوره خواهد شد.

در صورت داشتن هرگونه سوال با كارشناس آموزش جناب آقاي خوان سالاری با شماره تلفن: 36644311 تماس حاصل نمايید.

  (فايل ذيل را كليك نماييد)

ê      دانلود فايل : گزارشات آماری.rar ( 366KB )


٠٩:١١ - 1398/06/16    /    شماره : ٣٤١١    /    تعداد نمایش : ٥١خروج