چاپ        ارسال به دوست

دومين جلسه شورای آموزشي و پژوهشي مرکز برگزار شد

سرفصل بعضي از دوره هاي آموزشي بازنگري مي شود.

دومين جلسه شورای آموزشي و پژوهشي مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم روز سه شنبه مورخ 1396/8/2 در دفتر مدیر مركز برگزار شد. در شروع جلسه شورا، دکتر دلاوری مدير مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و رئيس شورا ضمن خیر مقدم به اعضاي جلسه در خصوص ماموريت هاي آموزشي و پژوهشي مركز مواردي را بيان كردند. وي اشاره اي به ضرورت مستند سازي تجربيات مديران باسابقه كردند وگفتند در سال جاري با همكاري دستگاه هاي اجرايي استان طرح مستندسازي تجربيات مديران باسابقه در استان قم انجام خواهد شد. ايشان اظهار كرد با ظرفيت اعضاي شوراي آموزشي و پژوهشي سرفصل بعضي از دوره هاي آموزشي بررسي و بازنگري مي شود. دلاوري گفت با توجه به سياست هاي نظام اداري استان و برنامه هاي توسعه بايد در خصوص نيازهاي آموزشي نظام اداري استان ازكارگروه هاي ذيل شوراي برنامه ريزي و توسعه استان نظر خواهي كرد تا بر اساس آن دوره هاي آموزشي جديد مورد نياز طراحي و تدوين گردد.


٠٩:٤٩ - 1396/08/03    /    شماره : ٥٢٥    /    تعداد نمایش : ١٤٩خروج