چاپ        ارسال به دوست

برگزاری جلسه توجیهی مسستندسازی تجربیات مدیران (ویژه) سازمان جهاد کشاورزی استان قم

پنج شنبه دوم آذر 1396، جلسه توجیهی طرح مستندسازی تجربیات مدیران با سابقه ویژه مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان قم در سالن جلسات آن سازمان برگزار شد. در این جلسه، ابعاد مختلف مستندسازی تجربیات مدیران با حضور آقایان علی گل سرخی و علی مهدی به عنوان کارشناسان دوره، مورد بررسی و کنکاش قرارگرفت.

رویکرد مشارکت محوری باعث شد تا مدیران حاضر در جلسه با ارائه دیدگاه های مختلف نسبت به پالایش موضوعی، اهداف، ضرورتها و نقاط ضعف و قوت این طرح، نظرات خود را ارائه دهند که این مهم باعث شفاف سازی بیشتر موضوع گردید. در ادامه با توضیح زوایای مثبت اجرای این طرح برای سازمانهای مختلف و با ارائه کاربرگ استاندارد ثبت تجربیات مدیران و تفسیر مرحله ای آن برای مدیران، همچنین ذکر مثالهای کاربردی از نمونه­های پیشین مستندسازی تجربیات مدیران، طرح مذکور بازنمایی کامل شد.

در نهایت مقررگردید که کاربرگهای توزیع شده تا یک ماه آینده از سوی مدیران، با موضوعات و تجربیات مختلف مدیریتی،توسط حاضرین در جلسه تکمیل و جهت بررسی و پالایش محتوایی به مدرسان عودت داده شود


٠٨:١٥ - 1396/09/07    /    شماره : ٥٥٣    /    تعداد نمایش : ٦١خروج