چاپ        ارسال به دوست

دومين جلسه آموزشي و پژوهشي مرکز برگزار شد.

برنامه ريزي و برگزاري دوره توجيهي بدوخدمت كاركنان جديد الورود

به منظور برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي سال 1397 كاركنان دولت در سطح استان قم دومين جلسه آموزشي و پژوهشي مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم روز يكشنبه مورخ 1397/2/16 در دفتر مدیر مركز برگزار شد. در شروع جلسه دکتر دلاوری مدير مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و رئيس جلسه ضمن خیر مقدم و تبريك اعياد شعبانيه به اعضاي جلسه، توضيحاتي در خصوص برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي براي كاركنان دستگاه هاي اجرايي استان در سال 1397 بيان نمودند و در ادامه به موضوعاتي ازقبيل: برگزاري جلسات دانش افزايي ، توليد و تدوين منابع و درسنامه دوره هاي آموزشي، 1% درصد اعتبارات پژوهشي دستگاه هاي اجرايي استان اشاره و تاكيد كردند

مدير مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم به نيازسنجي دوره آموزشي توجيهي بدوخدمت براي كاركنان جديد الورود دستگاه هاي اجرايي استان  تاكيد كرد. وي گفت بايد ترتيبي اتخاذ گردد تا در  برگزاري دوره هاي آموزشي از ظرفيت ها و توانمند هاي موسسات و مراكز آموزشي غير دولتي اعتبار سنجي و تعيين صلاحيت شده در سطح استان استفاده گردد.


١٤:١٢ - 1397/02/16    /    شماره : ٧١٩    /    تعداد نمایش : ١١١خروج