چاپ        ارسال به دوست

جلسه توجيهي مراكز و موسسات آموزشي تاييد صلاحيت شده برگزار شد.

برگزاري دوره هاي آموزشي فن آوري اطلاعات كارمندان دستگاه هاي اجرايي استان

جلسه توجيهي مراكز و موسسات آموزشي تاييد صلاحيت شده در حوزه فن آوري اطلاعات(داراي مجوز)  روز دوشنبه مورخ 1397/2/24 راس ساعت 9:00 صبح در دفتر دکتر دلاوری مدير مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان برگزار شد. دلاوري ضمن خیر مقدم به اعضاي جلسه، توضيحاتي را در خصوص نظام آموزش كارمندان دستگاه هاي اجرايي  بيان نمودند. وي در ادامه به موضوعاتي ازقبيل: پتانسيل ها و ظرفيت هاي مراكز و موسسات تاييد صلاحيت شده، فرايند برگزاري دوره هاي آموزشي فن آوري اطلاعات، نحوه ي همكاري مراكز و موسسات تاييد صلاحيت شده با مركز آموزش و پژوهش­هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اشاره كردند. مدير مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري بر اجراي دوره هاي آموزشي مديران حرفه اي استان تاكيد كردند. در نهايت عليرضا فرخار كارشناس مسوول آموزش مركز موارد و موضوعات  ذيل را تشريح نمودند. 

ـ سابقه برگزاري دوره هاي آموزشي مهارت هاي هفتگانه فن آوري اطلاعات كاركنان دولت(ICDL) و ممنوعيت برگزاري آن براي كاركنان دولت بر اساس بخشنامه شماره 82999 مورخ 1394/5/14

ـ خلاصه نظام آموزش كارمندان دستگاه هاي اجرايي(مخاطبين نظام ـ دسته بندي دوره هاي آموزشي ـ انواع گواهينامه آموزشي( نوع اول و دوم)ـ شرايط اخذ گواهينامه نوع دوم ـ ويژگي آموزش هاي كه در چارچوب نظام آموزش كارمندان دولت است.

ـ دوره هاي آموزشي فن آوري اطلاعات كارمندان دولت(بخشنامه جديد)

ـ شرايط و ضوابط مدرسان دوره هاي آموزشي(تاييد صلاحيت اساتيد دوره ها)

ـ مدت اعتبار مجوز مراكز و موسسات تاييد صلاحيت شده در حوزه فن آوري اطلاعات(1397/6/31)

ـ شرايط و ضوابط اجراي دوره هاي آموزشي توسط مراكز و موسسات تاييد صلاحيت شده.

ـ تشريح دستورالعمل اعتبارسنجي و تعيين صلاحيت مراكز و موسسات آموزشي(تمديد مجوز)

در پایان مقرر شد در سال 1397 از ظرفیت و پتانسیل مراکز و موسسات تأیید صلاحیت شده (دارای مجوز) در برگزاری دوره­های آموزشی فن­آوری اطلاعات کارمندان دستگاه­های اجرایی استان به نحو مطلوب استفاده گردد.


٠٩:١١ - 1397/02/26    /    شماره : ٧٤٠    /    تعداد نمایش : ٣٢٤خروج