دوره آموزشي آشنایی با مفهوم مدل سازی اطلاعات ساخت به مدت 6 ساعت برگزار مي شود.
دوره آشنایی با مفهوم مدل سازی اطلاعات ساخت در صنعت ساخت و ساز برگزار مي شود.
مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم دوره آموزشي آشنایی با مفهوم مدل سازی اطلاعات ساخت در صنعت ساخت و ساز از سری دوره هاي شغلي را به مدت 6 ساعت برگزار مي نمايد.
 ٠٩:١٧ - 1397/05/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری دوره نظام رسیدگی به تخلفات اداری
دوره نظام رسیدگی به تخلفات اداری
برگزاری دوره نظام رسیدگی به تخلفات اداری
 ١١:٢٨ - 1397/05/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشي سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران برگزار مي شود.
دوره آموزشي سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران به مدت 8 ساعت برگزار مي شود.
مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم دوره آموزشي سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران از سری دوره هاي شغلي را به مدت 8 ساعت برگزار مي نمايد.
 ١١:٣٠ - 1397/05/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشي کاربردی نحوه ي برگزاری مناقصه برگزار مي شود.
دوره آموزشي نحوه ي برگزاری مناقصه به مدت 12 ساعت برگزار مي شود.
مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم دوره آموزشي کاربردی نحوه ي برگزاری مناقصه از سری دوره هاي شغلي را به مدت 12 ساعت برگزار مي نمايد.
 ١٠:٣٦ - 1397/05/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشي فرایند و فنون تصمیم گیری( سازمانی) برگزار مي شود.
دوره آموزشي فرایند و فنون تصمیم گیری( سازمانی) به صورت غير حضوري برگزار مي شود.
دوره آموزشي فرایند و فنون تصمیم گیری( سازمانی) از سري دوره هاي آموزشي الزامي و حین انتصاب مدیران حرفه ای مياني به مدت 9ساعت به صورت غير حضوري بر گزار مي شود
 ١٢:٣٣ - 1397/05/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشي نظام رسيدگي به تخلفات اداري برگزار مي شود.
دوره آموزشي نظام رسيدگي به تخلفات اداري به مدت 12 ساعت برگزار مي شود.
مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم دوره آموزشي نظام رسيدگي به تخلفات اداري از سری دوره هاي شغلي را به مدت 12 ساعت برگزار مي نمايد.
 ١٢:٠٥ - 1397/05/04 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>