جزوه (منبع ) دوره آموزشی تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روشها
دوره آموزشی تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روشها برگزار شد.
دوره آموزشی تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روشها برگزار شد.
 ٠٨:٥٠ - 1398/04/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشي خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئولان دفاتر برگزار مي شود.
دوره خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئولان دفاتر به مدت 8 ساعت برگزار مي شود.
مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم دوره آموزشي خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئولان دفاتر از سری دوره هاي شغلي را به مدت 8 ساعت برگزار مي نمايد.
 ٠٩:٥٨ - 1398/04/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشی طراحی ساختارهای سازمانی برگزار مي شود.
دوره طراحی ساختارهای سازمانی به مدت 8 ساعت برگزار مي شود.
مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم دوره طراحی ساختارهای سازمانی از سری دوره هاي مدیران حرفه ای میانی را به مدت 8 ساعت برگزار مي نمايد.
 ١٠:٥٤ - 1398/04/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشي مديريت جلسات اداري برگزار مي شود.
دوره آموزشي مديريت جلسات اداري به مدت 6 ساعت برگزار مي شود.
مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم دوره آموزشي مديريت جلسات اداري از سری دوره هاي شغلي را به مدت 6 ساعت برگزار مي نمايد.
 ١٢:٠٧ - 1398/04/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشي مخاطب شناسي در روابط عمومي برگزار مي شود.
دوره آموزشي مخاطب شناسي در روابط عمومي به مدت 24 ساعت برگزار مي شود.
مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم دوره آموزشي مخاطب شناسي در روابط عمومي از سری دوره هاي شغلي را به مدت 24 ساعت برگزار مي نمايد.
 ١٢:٠٤ - 1398/04/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشي مديريت موثر وقت برگزار مي شود.
دوره مديريت موثر وقت به مدت 4 ساعت برگزار مي شود.
مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم دوره مديريت موثر وقت از سری دوره هاي مدیران را به مدت 4 ساعت برگزار مي نمايد.
 ٠٩:٤٠ - 1398/04/22 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>