مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري براي مراكز آموزشي غير دولتي مجوز صادر مي كند
صدور مجوز براي مراكز و موسسات آموزشي غير دولتي در سطح استان قم
به منظور بهره مندي دستگاه هاي اجرايي استان از ظرفيت ها و توانمندي هاي مراكز و موسسات آموزشي غير دولتي در سطح استان قم مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم نسبت به صدور مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي كارمندان دولت براي مراكز و موسسات مذكور اقدام مي نمايد.
 ١١:٣٣ - 1397/01/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
گواهينامه دوره هاي آموزشي برگزار شده در سال 1396 آماده تحويل است.
گواهينامه دوره هاي سال 1396 آماده تحويل است.
گواهينامه دوره هاي آموزشي برگزار شده در سال 1396 آماده تحويل مي باشد. مسئول آموزشي دستگاه اجرايي استان با رسيد پرداخت بدهي دوره هاي آموزشي مذكور به منظور دريافت گواهينامه ها مراجعه نمايند.
 ١٠:٤٦ - 1397/01/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره هاي آموزشي مديران صرفاً توسط مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار مي شود.
اعلام نياز دوره هاي آموزشي مديران در سال 1397.
برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي مديران حرفه¬ اي(پايه ـ مياني ـ عالي) در سطح استان صرفاً بر عهده مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مي باشد.
 ٠٩:٥٩ - 1397/01/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
فرايند برگزاري دوره هاي آموزشي مديران و كاركنان دستگاه هاي اجرايي استان.
فرايند برگزاري دوره هاي مديران و كاركنان.
فرايند برگزاري دوره هاي آموزشي مديران و كاركنان دستگاه هاي اجرايي استان قم بر اساس بخشنامه نظام آموزش كارمندان دولت.
 ٠٩:٣٦ - 1397/01/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
جزوه درس کار تیمی و حل مساله
جزوه درس کار تیمی و حل مساله دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان دولت
جزوه درس کار تیمی و حل مساله استاد دلاوری
 ٠٩:٥١ - 1396/12/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره توجيهي بدوخدمت كاركنان دولت
جزوه درس آشنايي با ساختار نظام و دولت جمهوري اسلامي ايران
جزوه درس آشنايي با ساختار نظام و دولت جمهوري اسلامي ايران
 ٠٩:٣٤ - 1396/11/15 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>