دوره آموزشي آشنایی با فرآیند و نحوه ي برگزاری مناقصه برگزار مي شود
دوره آشنایی با فرآیند و نحوه ي برگزاری مناقصه (ارجاع کار به مشاور و پیمانکار) برگزار مي شود
دوره آشنایی با فرآیند و نحوه ي برگزاری مناقصه (ارجاع کار به مشاور و پیمانکار) از سری دوره های آموزشي شغلی را به مدت12 برگزار مي شود.
 ٠٧:٣٩ - 1396/07/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه شورای آموزشي و پژوهشي مرکز برگزار شد
جلسه شورای آموزشي و پژوهشي مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری برگزار شد
نخستین جلسه شورای آموزشي و پژوهشي مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم برگزار شد
 ١٣:١٥ - 1396/07/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
اجراي دوره آموزشي فرايند و فنون تصميم گيري(سازماني)
دوره فرايند و فنون تصميم گيري(سازماني) به صورت غير حضوري برگزار مي شود.
اجراي دوره آموزشي فرايند و فنون تصميم گيري(سازماني) از سري دوره هاي آموزشي الزامي و حین انتصاب مدیران حرفه ای به مدت 9 ساعت به صورت غير حضوري.
 ٠٩:٢٤ - 1396/06/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
اعتبار سنجي مراكز علمي ـ كاربردي وابسته به دستگاه هاي اجرايي استان
مراكز علمي ـ كاربردي براي اجراي دوره هاي آموزشي كاركنان دولت بايد ارزيابي و تاييد صلاحيت شوند.
مراكز علمي ـ كاربردي براي اجراي دوره هاي آموزشي كاركنان دولت بايد ارزيابي و تاييد صلاحيت شوند. در غير اين صورت گواهينامه دوره هاي آموزشي صادره فاقد اعتبار مي باشد.
 ٠٩:١٣ - 1396/06/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري صرفآً در سطح استان مجاز به برگزاري دوره هاي (عمومي) مديران حرفه اي مي باشد.
دستگاه هاي اجرايي و مراكز آموزشي مجاز به برگزاري دوره هاي (عمومي) مديران حرفه اي نمي باشند
دستگاه هاي اجرايي و مراكز و موسسات آموزشي تاييد صلاحيت شده مجاز به برگزاري دوره هاي آموزشي(عمومي) مديران حرفه اي در هر سه سطح(پايه ـ مياني ـ عالي) نمي باشند.
 ٠٨:٣٠ - 1396/06/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
اجراي دوره آموزشي فرايند و فنون تصميم گيري(سازماني)
اجراي دوره آموزشي فرايند و فنون تصميم گيري(سازماني) به صورت غير حضوري
اجراي دوره آموزشي فرايند و فنون تصميم گيري(سازماني) از سري دوره هاي آموزشي الزامي و حین انتصاب مدیران حرفه ای به مدت 9 ساعت به صورت غير حضوري.
 ٠٩:٢٦ - 1396/06/06 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>