لغو مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي كارمندان دولت در استان قم
لغو مجوز موسسه بين اللملي پرديس شريف پاسارگاد و شركت مهر بنيان جهان
موسسه بين اللملي پرديس شريف پاسارگاد كه از سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران مجوز گواهينامه صلاحيت دريافت نموده¬اند و شركت مهر بنيان جهان كه اعتبار سنجي نشده است و مجوز گواهينامه صلاحيت ندارد نمي¬توانند نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي كاركنان دولت در سطح استان قم اقدام نمايند
 ١٣:٣٠ - 1396/08/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاري دوره هاي آموزشي فن آوري اطلاعات
دوره هاي آموزشي فن آوري اطلاعات در آذر ماه سال جاري برنامه ريزي و اجرا مي شود.
دوره هاي آموزشي فن آوري اطلاعات در آذر ماه سال جاري براي كارشناسان و مديران دستگاه هاي اجرايي استان برنامه ريزي و اجرا مي شود.
 ٠٨:٤٧ - 1396/08/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
دومين جلسه شورای آموزشي و پژوهشي مرکز برگزار شد
سرفصل بعضي از دوره هاي آموزشي بازنگري مي شود.
دومين جلسه شورای آموزشي و پژوهشي مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم روز سه شنبه مورخ 1396/8/2 برگزار شد
 ٠٩:٤٩ - 1396/08/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه مدير مركز آموزش و پژوهش با مدير آموزش جهاد دانشگاهي قم برگزار شد
برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي فن آوري اطلاعات براي كاركنان دولت در سطح استان
جلسه مدير مركز آموزش و پژوهش با مدير آموزش جهاد دانشگاهي قم روز يكشنبه مورخ 1396/8/1برگزار شد.
 ٠٨:٤١ - 1396/08/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره بخشنامه انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سر جمع برگزار شد
دوره بخشنامه انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی براي 100 نفر از مديران و کارشناسان فنی برگزار شد.
مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان دوره بخشنامه انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سر جمع از سری دوره هاي شغلی را به مدت 6 ساعت توسط مدرس محترم جناب آقاي دکتر آدابی براي 100 نفر از مديران و کارشناسان فنی برگزاركرد
 ١١:١٥ - 1396/08/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره بخشنامه انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سر جمع برگزار مي شود.
دوره آموزشي بخشنامه انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سر جمع برگزار مي شود.
مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان دوره بخشنامه انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سر جمع از سری دوره هاي شغلی را به مدت 6 ساعت توسط مدرس محترم جناب آقاي دکتر آدابی به شرح جدول ذيل برگزار مي¬نمايد.
 ١١:٥٣ - 1396/07/23 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>