بروشور برنامه هاي آموزشی کوتاه مدت سال 1397 به دستگاه هاي اجرايي استان ابلاغ شد.
بروشور برنامه هاي آموزشی کوتاه مدت سال 1397 ابلاغ شد.
بروشور برنامه هاي آموزشی کوتاه مدت سال 1397 مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم تهيه و تدوين شده است.
 ١٠:٤٧ - 1397/03/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاري میزگرد تخصصی با عنوان نقش آموزش در بهره وري براي مسوولين آموزش دستگاه ها
برگزاري میزگرد تخصصی با عنوان نقش آموزش در بهره وري
میزگرد تخصصی با عنوان نقش آموزش در بهر ه ¬ و ری توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی روز چهارشنبه مورخ 1397/3/9 از ساعت 9:30 الی 11 به صورت ویدئوکنفرانس(وبينار) برگزار مي گردد.
 ١٢:١٦ - 1397/03/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
تربيت ارزيابان حرفه اي براي كانون هاي ارزيابي
تربيت ارزيابان حرفه اي براي كانون هاي ارزيابي شايستگي هاي عمومي مديران
در اجرای بند 7‏-2 بخشنامه شماره 1657363 مورخ 1396/11/4 سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع«تربيت ارزيابان حرفه اي» براي كانون هاي ارزيابي شايستگي هاي عمومي مديران حرفه اي
 ٠٨:٤٤ - 1397/03/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه توجيهي مراكز و موسسات آموزشي تاييد صلاحيت شده برگزار شد.
برگزاري دوره هاي آموزشي فن آوري اطلاعات كارمندان دستگاه هاي اجرايي استان
جلسه توجيهي مراكز و موسسات آموزشي تاييد صلاحيت شده در حوزه فن آوري اطلاعات(داراي مجوز) روز دوشنبه مورخ 1397/2/24 برگزار شد.
 ٠٩:١١ - 1397/02/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
دومين جلسه آموزشي و پژوهشي مرکز برگزار شد.
برنامه ريزي و برگزاري دوره توجيهي بدوخدمت كاركنان جديد الورود
به منظور برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي سال 1397 كاركنان دولت در سطح استان قم دومين جلسه آموزشي و پژوهشي مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم روز يكشنبه مورخ 1397/2/16 در دفتر مدیر مركز برگزار شد.
 ١٤:١٢ - 1397/02/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
مرکز آموزش و پژوهش براي برگزاري دوره هاي آموزشي كارمندان دولت آمادگي دارد.
آمادگي براي برگزاري دوره هاي آموزشي كارمندان دولت
مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم آمادگی دارد كليه دوره هاي آموزشي درخواستی مصوب دستگاه هاي اجرایی استان قم(برنامه آموزشي مصوب ابلاغي از ستاد دستگاه) بويژه دوره هاي آموزشي مديران را برگزار نماید.
 ١٠:٣٦ - 1397/02/10 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>