دوره آموزشي حقوق اداری برگزار مي‌شود.
دوره آموزشی حقوق اداری به مدت 12 ساعت برگزار مي‌شود.
مدیریت آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان قم دوره آموزشي حقوق اداری از سری دوره‌هاي شغلي را به مدت 12 ساعت برگزار مي‌نمايد.
 ٠٩:١٤ - 1398/06/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشي تهيه و تظيم گزارشات آماري برگزار مي‌شود.
دوره تهيه و تظيم گزارشات آماري به مدت 12 ساعت برگزار مي‌شود.
مدیریت آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان قم دوره آموزشي تهيه و تظيم گزارشات آماري از سری دوره‌هاي شغلي را به مدت 12 ساعت برگزار مي‌نمايد.
 ٠٩:١١ - 1398/06/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشی اقتصاد مقاومتی 2 برگزار می شود.
دوره آموزشی اقتصاد مقاومتی 2 برگزار می شود.
دوره آموزشی اقتصاد مقاومتی 2 برگزار می شود.
 ٠٨:٥١ - 1398/06/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشی شناخت، آزمون و کاربرد انواع قیر با طبقه بندی عملکردی (PG) برگزار می شود.
دوره آموزشی شناخت، آزمون و کاربرد انواع قیر با طبقه بندی عملکردی (PG) برگزار می شود.
دوره آموزشی شناخت، آزمون و کاربرد انواع قیر با طبقه بندی عملکردی (PG) برگزار می شود
 ٠٨:٤٢ - 1398/06/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشي بودجه‌ريزي عملياتي برگزار مي‌شود.
دوره بودجه‌ريزي عملياتي به مدت 12 ساعت برگزار مي‌شود.
مرکز آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان قم دوره آموزشي بودجه‌ريزي عملياتي از سری دوره‌هاي شغلي را به مدت 12 ساعت برگزار مي‌نمايد.
 ٠٩:٤٩ - 1398/05/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشي توجيهي بدو خدمت كاركنان دولت برگزار مي شود.
دوره توجيهي بدو خدمت كاركنان دولت در مهرماه برگزار مي شود.
مرکز آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان قم در نظر دارد دوره آموزشي توجيهي بدو خدمت كاركنان دولت به مدت 70 ساعت را در مهرماه سال جاري برگزار نمايد.
 ٠٨:٣١ - 1398/05/24 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>