دوره آموزشي آشنایی با مقررات بیمه در طرح‌های عمرانی برگزار مي‌شود.
دوره آشنایی با مقررات بیمه در طرح‌های عمرانی به مدت 6 ساعت برگزار مي‌شود.
: مدیریت آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان قم دوره آموزشي آشنایی با مقررات بیمه در طرح‌های عمرانی از سری دوره‌هاي شغلی را به مدت 6 ساعت برگزار مي‌نمايد.
 ٠٩:٤٣ - 1398/08/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشي مدیریت و مهندسی ارزش برگزار مي‌شود.
دوره مدیریت و مهندسی ارزش به مدت 6 ساعت برگزار مي‌شود.
مدیریت آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان قم دوره آموزشي مدیریت و مهندسی ارزش از سری دوره‌هاي مدیران حرفه‌ای میانی را به مدت6 ساعت برگزار مي‌نمايد.
 ٠٧:٤٤ - 1398/08/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
فایل دوره مبانی علم حقوق را دریافت نمایید.
فایل دوره مبانی علم حقوق را دریافت نمایید.
فایل دوره مبانی علم حقوق را دریافت نمایید.
 ١١:٣٥ - 1398/08/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشي راهبردهای آموزش و توان افزایی برگزار مي‌شود.
دوره راهبردهای آموزش و توان افزایی به مدت 8 ساعت برگزار مي‌شود.
: مدیریت آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان قم دوره آموزشي راهبردهای آموزش و توان افزایی از سری دوره‌هاي مدیران حرفه‌ای میانی را به مدت6 ساعت برگزار مي‌نمايد.
 ٠٩:٠١ - 1398/08/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشي مدیریت و مهندسی ارزش برگزار مي‌شود.
دوره مدیریت و مهندسی ارزش به مدت 6 ساعت برگزار مي‌شود.
مدیریت آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان قم دوره آموزشي مدیریت و مهندسی ارزش از سری دوره‌هاي مدیران حرفه‌ای میانی را به مدت6 ساعت برگزار مي‌نمايد.
 ٠٧:٤٢ - 1398/08/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره مدیریت استرس(بهداشت روانی کارکنان) برگزار شد
فایل دوره مدیریت استرس(بهداشت روانی کارکنان) را دریافت نمایید.
دوره آموزشي مدیریت استرس(بهداشت روانی کارکنان) از سري دوره های حین انتصاب مدیران حرفه ای پایه توسط مدرس جناب آقای دکتر جواهری‌زاده برگزار شد.
 ١٣:٢٣ - 1398/08/09 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>