برگزاری دوره های آموزشی مصوب
برگزاری دوره های آموزشی مصوب برای مدیران و کارکنان در سال 1398
در اجرای نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی و اصلاحیه آن، دستگاه های اجرایی استان موظفند مطابق مفاد ماده 6 و پیوست شماره 2 اصلاحیه نظام آموزش کارمندان، برنامه های آموزشی سالانه کارمندان و مدیران را به تصویب کمیته سرمایه انسانی ستاد دستگاه متبوع برسانند
 ١١:٤٩ - 1398/01/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
فرایند برگزاری دوره های آموزشی
فرایند برگزاری دوره های آموزشی کارکنان دولت در سال 1398
فرایند برگزاری دوره های آموزشی کارکنان دولت در سال 1398 به دستگاه های اجرایی استان قم اعلام شد.
 ٠٩:٠٤ - 1398/01/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
گواهينامه دوره هاي آموزشي برگزار شده سال1397 آماده تحويل است.
گواهينامه دوره هاي سال 1397 آماده تحويل است.
گواهينامه دوره هاي آموزشي برگزار شده در سال 1397 آماده تحويل مي باشد. مسئول آموزشي دستگاه اجرايي استان با رسيد پرداخت بدهي دوره هاي آموزشي مذكور به منظور دريافت گواهينامه ها مراجعه نمايند.
 ١٠:٤٦ - 1398/01/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشي تشریح و تفسیر نتایج آزمایشات مکانیک خاک و ژئوتکنیک برگزار مي شود.
دوره تشریح و تفسیر نتایج آزمایشات مکانیک خاک و ژئوتکنیک به مدت 6 ساعت برگزار مي شود.
مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم دوره آموزشي تشریح و تفسیر نتایج آزمایشات مکانیک خاک و ژئوتکنیک از سری دوره هاي شغلي را به مدت 6 ساعت برگزار مي نمايد.
 ١٣:٤٠ - 1397/12/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه توجیهی بخشنامه و دستور العمل نحوه ارزيابي و توسعه شايستگي هاي عمومي مديران حرفه اي برگزار شد
جلسه تشریح بخشنامه نحوه ارزيابي و توسعه شايستگي هاي عمومي مديران حرفه اي برگزار شد.
جلسه توجیهی ـ آموزشی بخشنامه و دستور العمل نحوه ارزيابي و توسعه شايستگي هاي عمومي مديران حرفه اي روز شنبه مورخ 1397/12/4 برگزار شد
 ٠٧:٤٧ - 1397/12/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشي مبانی حقوقی پیمان برگزار مي شود.
دوره مبانی حقوقی پیمان به مدت 6 ساعت برگزار مي شود.
مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم دوره آموزشي مبانی حقوقی پیمان از سری دوره هاي شغلي را به مدت 6 ساعت برگزار مي نمايد.
 ١٤:٠٢ - 1397/12/06 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>